Cirkevne

V kruhu Vašej rodiny isto častokrát dochádza k udalostiam ako krst, sviatosť birmovania alebo prvé sväté prijímanie. Rozhodne si nezabudnite tieto udalosti nechať zdokumentovať, aby ste sa

s radosťou k týmto udalostiam za pomoci kvalitného záznamu po čase spolu s Vašou rodinou vrátili a príjemne zaspomínali. 

Podrobnosti fotografovania:

Fotografovanie svätého prijímania obsahuje fotografovanie detí v zástupe, fotografovanie svätej liturgie v cerkvi, kostole, fotografovanie priebehu liturgie (nesenie obetných darov, spievanie, slávnostné príhovory detí, rodičov, prijímanie eucharistie). Spoločné fotografie detí v chráme alebo pred chrámom, fotografovanie skupiniek detí, ako aj fotenie jednotlivcov s rodičmi                      a rodinnými príslušníkmi podľa Vášho želania.Fotografie odovzávame v digitálnej forme na DVD,CD, alebo USB-kluči, na požiadanie Vám môžme dodať fotografie v tlačenej forme a to v rôznych rozmeroch.

Podrobnosti kamerovania:

Kamerovanie detí v zástupe, príchod detí do kostola, kamerovanie priebehu svätej liturgie, nesenie obetných darov, spievanie, slávnostné príhovory detí, rodičov, prijímanie eucharistie,videozáznam je natáčaný tak aby bol zaznamenaný celý priebech svätej liturgie s dodržiavaním spoločenskej etiky ktorá platí v kostole.

 

Ako by sa mal správať fotograf a kameraman, ktorý fotografuje alebo nakrúca záznam z prvého svätého prijímania, birmovania?

Tak, aby nerušil ostatných veriacich a kňaza, biskupa. Aj v kostole existuje istá zóna, do ktorej už fotograf a kameraman nemôže vstúpiť, a to by mal rešpektovať. Okrem toho by sa mal slušne obliecť a obuť si neklopkajúce topánky.

 

Ceny týchto služieb sú individuálne a závisia od dĺžky a náročnosti natáčania, požiadaviek zákazníka, výsledného formátu výstupu a pod.

Neváhajte nás preto kontaktovať s Vašimi požiadavkami a my Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

VIDEO - FOTO - ŠTÚDIO - PANKO

Gen. Svobodu 343/116

093 01  Vranov nad Topľou

IČO: 33275149

E-mail: j.panko@azet.sk

Telefón: 0908 984 459

Napíšte nám

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI NAŠEJ WEB STRÁNKY, NA ZÁKLADE GDPR - EURÓPSKEHO NARIADENIA Č. 2016/679 , VÁŠ EMAIL, PRÍPADNE TELEFÓNNE ČÍSLO NEBUDE POSKYTNUTÉ ĎALŠÍM OSOBÁM K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. ZASLANÍM VÁŠHO EMAILU, TELEFÓNNEHO ČÍSLA SÚHLASITE S TÝM ABY SME VÁM ODPOVEDALI NA VÁŠE OTÁZKY.

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.